• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen for pædagogiske assistentelever består af normalt 2 forløb indenfor dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud.

Praktikuddannelsen for social- og sundhedshjælperelever består af mindst 2 perioder i en kommune (eller privat virksomhed). Rækkefølgen af praktikforløbene fremgår af den lokale undervisningsplan.

Praktikuddannelsen for social- og sundhedsassistentelever består af en praktikperiode indenfor hvert af følgende områder: Det nære sundhedsvæsen, det psykiatriske område (region eller kommune) og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Praktikuddannelsen tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af de praktikmål, der fremgår af uddannelsesordningen.

Uddannelsesbog og Elevplan.dk

Skolerne udleverer en uddannelsesbog til alle elever. Her findes elevens uddannelsesplan og her noteres elevens personlige og faglige læringsmål for uddannelsesperioderne.
 
Flere skoler benytter efterhånden ww.elevplan.dk. Elevplan er et elektronisk planlægningsværktøj, som samler hele uddannelsesforløbet - både praktik- og skoledelen. Både eleven, praktikvirksomheden og skolen har adgang til Elevplan, og arbejdsgiveren kan blandt andet benytte Elevplan til at udarbejde en plan for praktikforløbet. Alle praktikvirksomheder og elever er tildelt et login til Elevplan og kan kontakte skolen for at få det oplyst.