• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktik i udlandet (PIU)

Elever kan gennemføre en del af deres praktik i udlandet. Den danske institution, der har indgået uddannelsesaftalen, bevarer uddannelsesansvaret under udstationeringen, og den udenlandske virksomhed skal ikke godkendes af det faglige udvalg som praktiksted.

Udlandsophold skal altid aftales mellem elev og virksomhed og skal fremgå af den oprindelige uddannelsesaftale eller kan tilføjes senere ved et tillæg på en særlig formular, der sendes til skolen til registrering af ændringen. Det betyder, at de særlige regler, der regulerer uddannelsesaftalen, også gælder, mens elever opholder sig i udlandet.

Det er den danske arbejdsgiver, der har ansvaret for, at praktikmålene nås, og er den, som skal underskrive praktikerklæringen. Praktik i udlandet kan derfor kun udgøre en del af en praktikperiode.

De aftaler, der skal udarbejdes i forbindelse med en udlandsophold, er nærmere beskrevet i vejledning til virksomheder om udstationering i udlandet fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som også har en pjece til arbejdsgivere om Praktik i udlandet/PIU.

I forbindelse med praktik i udlandet kan AUB yde tilskud til de ekstraudgifter, der er forbundet med et udlandsophold.Pjece om PIU

Hent pjecen med information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet.

 

Vejledning

Se Undervisningsministeriets vejledning om praktik i udlandet her