• Print
  • Print
  • Sitemap

Ferie, sygdom og barsel

Ferie

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever er også omfattet af reglerne om ret til ferie og feriegodtgørelser eller løn under ferie og ferietillæg.

Ferielovens § 9 indeholder desuden en særlig regel for elever for den første tid, indtil de optjener ferie efter de almindelige regler:

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, selvom eleven ikke har optjent ferie efter de almindelige regler. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Selvom uddannelsesaftalen ikke løber et helt ferieår, er eleven alligevel omfattet af reglen.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage allerede i dette ferieår, selvom det ikke er et "helt" ferieår.

 

Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel. I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.