• Print
  • Print
  • Sitemap

Arbejdstid og løn

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området.
 
Elevers arbejdstid følger overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde, og virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold.
 
Overenskomstens bestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt overenskomsten.
 
De bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller lovgivningen er fastsat om arbejdstagerens ansættelses- og arbejdsvilkår mv. gælder også for eleven, i det omfang det er foreneligt med erhvervsuddannelseslovens regler.
 
Organisationerne, der har indgået overenskomsten, vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

For pædagogiske assistentelever er overenskomstparterne FOA  og KL

For social- og sundhedselever er overenskomstparterne FOA og KL