• Print
  • Print
  • Sitemap

AUB-refusion og tilskud

En ansættende myndighed skal betale løn til sine elever under hele uddannelsen, også under skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) yder dog lønrefusion under skoleopholdene.

Institutionen får automatisk en ansøgningsblanket om refusion tilsendt fra skolen efter hver skoleperiode. Blanketten udfyldes og indsendes til AUB. Virksomheden kan kun opnå refusion, hvis der foreligger en uddannelsesaftale, som er godkendt af skolen, og hvis eleven har gennemført skoleundervisningen.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

Aktuelle satser m.v. kan hentes på AUB's hjemmeside (administreres af Virk.dk).Praktikbonus

Hent Undervisningsministeriets pjece om Praktikplads-AUB og dets betydning for arbejdsgivere på erhvervsuddannelsesområdet HER