• Print
 • Print
 • Sitemap

Elevansættelse

Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, hvor eleven på skift er i praktik i virksomheden og følger teoriperioder på en skole. Eleven har en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed med henblik på at gennemføre uddannelsen og få et uddannelsesbevis.

En uddannelsesaftale er reguleret af et særligt sæt regler, som både regulerer, hvilke virksomheder der kan godkendes til at uddanne elever, og hvad parterne kan aftale og gøre under elevansættelsen.

Før

Vejen frem til ansættelse af en elev består af følgende trin

 • Godkendelse som praktiksted
 • Udpegning af praktikvejledere
 • Indgåelse af uddannelsesaftale og fastsættelse af uddannelsestidens længde

Under

Under uddannelsesaftalen regulerer særlige regler blandt andet

 • Prøvetid og aftalens uopsigelighed
 • Mål for praktikuddannelsen
 • Praktikerklæringer
 • Arbejdstid og løn
 • Ferie, sygdom og barsel
 • Ændring af uddannelsesaftalens længde
 • Uenigheder og tvister mellem elev og arbejdsgiver
 • AUB-refusion for udgifter til transport og under skoleophold

Efter

Formålet med uddannelsesaftalen er naturligvis, at der kan udstedes et uddannelsesbevis til eleven, og det kræver blandt andet, at

 • Skolen udsteder et skolebevis for skoleopholdene
 • Arbejdsgiveren udsteder den afsluttende praktikerklæring
 • Det faglige udvalg udsteder uddannelsesbevis


Elev under 18?

Hent pjecen om arbejdsmiljø for unge under 18 her