• Print
 • Print
 • Sitemap

Konkurrenceregler - DM i SOSU

DM i SOSU 2019

Elevprofil:

 • Skal være social- og sundhedsassistentelev ved de regionale mesterskaber
 • Skal have vundet den forudgående regionale konkurrence. Ved forfald kan par nr. to fra samme region erstatte vinderparret.
 • Må være færdiguddannet ved DM
 • Må højst fylde 25 år det år mesterskaberne finder sted.

Konkurrencedeltagelse:

 • Eleverne samarbejder to og to om opgaverne
 • Eleverne skal bære det udleverede konkurrencetøj og navneskilt på scenen
 • Eleverne skal overholde almindelig uniformsetikette og må bære eget relevant sygeplejeudstyr (kuglepen, ur og pulstæller)
 • I ventelokalet må eleverne ikke være online eller kontakte udenforstående
 • Eleverne skal deltage i den fælles vejledende præsentation af scenen dagen før første konkurrencedag

Opgaver:

 • Opgaverne skal være godkendt af PASS
 • Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder og skal fortrinsvist være af praktisk karakter
 • Opgavecasen offentliggøres mindst 1 måned før konkurrencen
 • Konkurrenceopgaven udleveres på scenen ved konkurrencens start
 • Opgaverne løses med skuespillere eller simulationsdukke, der agerer patienter og borgere

Bedømmelse:

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af mindst tre dommere
 • Der er udarbejdet særlige regler til brug ved pointslighed.
 • Ved konkurrencens afslutning offentliggøres deltagernes placering i konkurrencen

Dommere:

 • Der er fem dommere, der fortrinsvist skal være fra praktikken og udpeget af styregruppen
 • Der er mindst tre dommere samt en overdommer ved hver konkurrence

Præmier:

 • SkillsDenmark forestår præmiekoncept ved afslutningsceremonien
 • PASS forestår præmiekoncept på SOSU-standen.
 • Det tilstræbes, at sponsorgaver er til alle deltagere

Dispensation:

 • Dispensation fra reglerne skal godkendes i styregruppen. Dispensation for regler om deltagelse skal søges mindst 5 uger før DM i Skills. Dispensation fra alderskrav skal godkendes af SkillsDenmark før de regionale konkurrencer.