• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaven til de regionale konkurrencer

Opgaven til de regionale konkurrencer er den samme over hele landet.

Opgaven består af en "Case" og en "Konkurrenceopgave".

Case

Casen består af en præsentation af den institution, som opgaven skal løses i og en beskrivelse af sygdomsforløbet hos de borgere eller patienter, som eleverne vil møde. Casen fylder typisk 3 A-4 sider.

Casen kan downloades her.

Konkurrenceopgave

Konkurrenceopgaven er en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleverne skal udføre.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Endvidere udleveres dokumentationspapirer.

Supplerende bilag til opgaven

Der er desuden udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til opgaven.

Regler og retningslinjer

Rammer og regler for de regionale konkurrencer kan hentes HER