• Print
  • Print
  • Sitemap

For officials

På denne side finder du styringsmateriale til hjælp for officials, der planlægger og gennemfører  DM i SOSU

Drejebog for DM i SOSU 2019

Drejebogen indeholder retningslinjer for arbejds- og styregruppens arbejde.

Drejebogen opdateres løbende.

Folder om DM i SOSU

Folder om DM i SOSU kan udleveres til alle, der ønsker en præsentation af, hvad DM i SOSU er.

Overdommerrollen

Vejledning til at støtte overdommeren i sin forberedelse af opgaven som overdommer ved de regionale mesterskaber.

Vejledning til trænerne

Vejledning til at støtte trænerne i deres forberedelse til deltagelse i DM i SOSU DM.