• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der vil være 5 opgaver til DM i SOSU 2019.

Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder.

Opgaverne løses parvist af deltagerne.

Opgaverne løses som rollespil, hvor der indgår borgere og patienter, som har brug for en sygeplejefaglig og rehabiliterende indsats. Deltagerne bærer mikrofon, så tilskuere kan følge dialogen.

Opgaverne i form af cases er blevet udsendt til deltagerne, så de kan forberede sig på DM. De enkelte cases kan downloades nedenfor.

På scenen når konkurrencen går i gang, udleveres dagens specifikke konkurrenceopgave.

De konkrete opgaver er altså ukendte for eleverne indtil konkurrencen begynder.

Opgave 1 - Sygepleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere i akut aflastning

Eleverne skal give sygepleje og omsorg til en borger, som har behov for akut aflastning
i forbindelse med et længerevarende forløb med alvorlig kræftsygdom. Desuden skal de
støtte og pleje en ældre borger, som lider af demens og normalt får hjælp af ægtefællen i
hjemmet. Borgeren er på aflastning, fordi ægtefællen er indlagt med en blodprop i hjertet.

Varighed: 30 minutter.

Case, skuespil-instruktion og konkurrenceopgave

Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på sygehus

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

Eleverne skal yde sygepleje til en ung patient, der bliver indlagt med blindtarmsbetændelse
og bliver opereret akut. Desuden skal de yde sygepleje til en ung mand, der har pådraget
sig et ankelbrud i forbindelse med sport. Begge patienter skal udskrives på konkurrencedagen.

Varighed: 30 minutter.

Case, skuespil-instruktion og konkurrenceopgave

Opgave 3. Rehabilitering i psykiatrien

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

Eleverne skal støtte og vejlede en patient, som er indlagt akut på psykiatrisk afdeling på
grund af forværring af kendt skizofreni. Desuden skal de støtte og vejlede en patient, der
er indlagt med både psykisk og psykisk sygdom, og som har stort behov for støtte i hverdagen.

Varighed: 45 minutter.

Case, skuespil-instruktion og konkurrenceopgave

Opgave 4. Aktivitet

Aktivitet med borger, der lider af skizofreni

Eleverne skal gennemføre en aktivitet med en borger, som lider af skizofreni og bor på et
socialpsykiatrisk bosted. Aktiviteten er forberedt hjemmefra.

Varighed: 17 minutter.

Case, skuespil-instruktion og konkurrenceopgave

Opgave 5. Kliniske sygeplejeopgaver

Ukendt klinisk sygeplejeopgave

Eleverne skal løse flere mindre, kliniske sygeplejeopgaver. Eleverne kender på forhånd
hverken situationen eller opgavens art.

Varighed: 27 minutter.

Case, skuespil-instruktion og konkurrenceopgave

Eksempel på bedømmelsesskema

Bedømmelsesskema for opgave 2