• Print
  • Print
  • Sitemap

Udvælgelse af dommerne

Hvordan bliver dommerne udvalgt?

Dommerne bliver udvalgt af styregruppen for DM i SOSU på baggrund af en skriftlig ansøgning.

Dommerne bliver udvalgt på baggrund af deres faglighed og erfaring.

Det er et krav at alle dommere skal være fra praktikken og have aktuelt arbejde med elevuddannelse.

Dommerne skal have erfaring som dommere ved skole- og regionale mesterskaber.

For den samlede dommergruppe tilstræbes det:

  • At gruppen består af 3-4 SOSU-assistenter og 1-2 sygeplejersker.
  • At gruppen samlet set har erfaring fra det kommunale, det psykiatriske og det somatiske sygehusområde.
  • At gruppen består af en dommer fra hver region.
  • At gruppen består af 3-4 dommere med erfaring fra tidligere års DM og 1-2 nye dommere.

Hvordan bliver dommerne trænet?

Dommerne skal have erfaring fra skole- og regionsmesterskaber.

Dommerne deltager på en obligatorisk uddannelsesdag, hvor de bliver grundigt indført i alle opgaver og hvordan disse skal bedømmes. På den måde sikrer vi, at alle dommerne bedømmer på den samme måde.