• Print
 • Print
 • Sitemap

Regler for bedømmelse

Overordnede regler for bedømmelse

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af tre dommere
 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointslighed.
 • Deltagernes placering i konkurrencen offentliggøres ved konkurrencens afslutning

Bedømmelseskriterier

Hver opgave bedømmes i forhold til flg. kriterier

 • Planlægning og prioritering af opgaver
 • Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik
 • Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
 • Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning
 • Refleksion og evaluering

Hvert kriterie består af et relevant antal delopgaver. Hver delopgave skal være beskrevet entydigt og må kun indeholde eet spørgsmål.

Pointssystem

Hver delopgave kan tildeles 0, 1, 2 eller 3 points.

 • 0 = opgaven er ikke udført, er udført forkert eller mangelfuldt - herunder også manglende uniformsetikette
 • 1 = opgaven er påbegyndt, men ikke fuldført eller udført/besvaret på ikke dækkende vis
 • 2 = opgaven er udført i nogen grad på tilfredsstillende vis
 • 3 = opgaven er fuldført på udmærket vis

Opgaverne tildeles pointmulighed i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Hver opgave bedømmes af tre dommere, der under konkurrencen tildeler points.

Efter endt opgaveløsning voterer de tre dommere og der skal opnås enighed om, hvilket point elevparret kan opnå for hver delopgave. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord. Overdommeren styrer voteringen og er tidtager (max 15 min.).

Resultatet af voteringen føres af overdommeren på et særligt skema, hvor det samlede pointtal opgøres.

Det deltagerpar, der opnår flest points har vundet konkurrencen

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er points for pointmæssigt næst tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer.

Vinderparret offentliggøres af SkillsDenmark på den store scene.

Placering af nr. 2 – 5 offentliggøres på SOSU-scenen.