• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaven til de regionale konkurrencer

Opgaven til de regionale konkurrencer er den samme over hele landet.

Opgaven består af en "Case" og en "Konkurrenceopgave".

Case

Casen består af en præsentation af den institution, som opgaven skal løses i og en beskrivelse af sygdomsforløbet hos de borgere eller patienter, som eleverne vil møde. Casen fylder typisk 3 A-4 sider.

Casen udleveres på kick-off seminaret den 8. september 2016.

Casen kan downloades her

Konkurrenceopgave

Konkurrenceopgaven er en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleverne skal udføre.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Endvidere udleveres dokumentationspapirer.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden er der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til opgaven.

Regler og retningslinjer

Der bliver udarbejdet en oversigt over forløbet af de regionale konkurrencer.

Dokumentet vil kunne downloades fra denne side, når det er klart.