• Print
  • Print
  • Sitemap

For samarbejdspartnere

DM for SOSU samler de mest talentfulde elever fra social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og vise folkeskoleeleverne uddannelsens mange muligheder.

PASS' vision er at sikre, at kommuner og regioner har en stor og dygtig sosu-faglig arbejdsstyrke, der kan yde den bedst mulige service over for ældre, handicappede og syge borgere.

Som samarbejdspartner eller sponsor er I med til at give de unge en god uddannelse og øge tilgangen til uddannelsen. I får mulighed for at påvirke de unge og deres karriereplaner. I får chancen for at fange opmærksomheden hos de over 30.000 besøgende - herunder fremtidige ansatte og forbrugere. Og ikke mindst kan I styrke jeres netværk blandt lærere og ledere fra social- og sundhedsskolerne.

Kontakt Karen Therkildsen for yderligere oplysninger kgt@sevu.dk eller 3817 8297.

Folder om DM i SOSU

PASS har udarbejdet en folder om DM i SOSU 2017, som frit kan downloades af alle.

Folder til sponsorer om DM i SOSU

PASS har udarbejdet en folder til organisationer og virksomheder, som ønsker at samarbejde med PASS om afholdelsen af DM i SOSUDownload rapporten om DM i Skills' økonomiske betydning for værtsbyen her