• Print
  • Print
  • Sitemap

Resume af opgaver til DM i SOSU 2017

Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus.

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme.

Eleverne skal pleje en patient, som er indlagt med en ukendt infektion og samtidig har problemer med at bevæge sig pga. gigt. Desuden skal eleverne pleje en patient, som er indlagt med kronisk lungesygdom (KOL), og som har svært ved at samarbejde, fordi han også lider af demens.

Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave

Skift af stomipose.

Eleverne skal hjælpe en borger i eget hjem med skift at stomipose. Hun plejer at klare det selv, men har midlertidigt brug for hjælp pga. influenza. Opgaverne udføres på en simulationsdukke.

Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter.

Støtte til borgere som skal genoptrænes.

Eleverne skal hjælpe en borger med genoptræning efter en blodprop i hjernen. Desuden skal de hjælpe med genoptræning af en borger, som lider af Alzheimers og derfor har svært ved at samarbejde om de daglige opgaver.

Opgave 4. Vejledningsopgave.

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

I denne opgave skal eleverne gennemføre en meningsfuld aktivitet, som de har planlagt på forhånd for en kendt borger. Samtidig skal eleverne oplære en ny elev i at forestå aktiviteter for borgeren.

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien.

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal hjælpe to borgere, som har en bipolar lidelse med at få struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en depressiv fremtoning.