• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der er i alt fem forskellige opgaver i 2017.

Opgave 1

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 2

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 3

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 4

Case   Skuespil-instruktion

Opgave 5

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Case

Casen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst, opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling), og en beskrivelse af en borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk tre A4-sider)

Casen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen. Læs et resume af opgaverne her

Konkurrenceopgave

Hver konkurrenceopgave består af en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden bliver der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til hver opgave.

Eksempel på bedømmelsesskema

Bedømmelsesskema for opgave 4


Se opgaverne fra DM i SOSU 2016 her