• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktiske informationer

Hvor foregår DM i SOSU 2016?

DM i Skills 2016 foregår i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Hvornår foregår DM i SOSU 2016?

Det officielle program starter med åbningsceremoni, torsdag d. 4. februar kl. 9.00 og slutter efter afslutningsceremoni og kåring af vindere fra alle fag, lørdag d. 6. februar kl. 16.15.

Deltagere ved DM i SOSU skal dog være i Middelfart allerede fra onsdag d. 3. februar kl. 15, til indkvartering, rundvisning i Messe C og fælles briefing om aftenen.

Efter den fælles afslutningsceremoni lørdag for alle ca. 40 deltagende fag, er der kåring af 1., 2. og 3. pladserne i SOSU-konkurrencen på egen scene.

Program for DM i SOSU vil blive udsendt sammen med casene godt en måned før konkurrencerne.

Hvordan kommer vi til og fra DM?

Eleverne skal selv sørge for transport til og fra DM. PASS forventer, at arbejdsgivere og skole finder en praktisk lokal ordning vedr. rejseudgifter.

Hvornår skal vi være i Middelfart onsdag?

Der er indkvartering onsdag d. 3. februar kl. 14 – 15.

Hvor skal vi overnatte?

Elever bliver indkvarteret i dobbeltværelser (hvert deltagerpar deler et værelse) på Fænø Park, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Alle ca. 200 deltagende elever ved DM i Skills bor på Fænø Park. Der vil være elevvagter som kan kan kontaktes ved evt. sygdom eller hvis der opstår andre problemer.

Fænø Park ligger ca. 11 km fra Messe C i Fredericia.

Er der forplejning under DM?

Morgenmad alle dage spises på Fænø Park, inden afgang til Messe C.

Frokost torsdag, fredag og lørdag spises i Messe C. Eleverne får udleveret madbilletter til dette.

Aftensmad onsdag spises hos FOA Lillebælt, Stationsvej 39, 5500 Middelfart.

Aftensmad torsdag og fredag spises i Messe C. Eleverne får udleveret madbilletter til dette. Elever der ikke agter at spise aftensmad i Messe C torsdag og/eller fredag bedes give besked herom, så vi kan nå at afbestille madbilletter.

I elevrummet vil der være kaffe, the, vand og frugt.

Deltagere må ikke indtage alkohol under DM i Skills.

Hvordan kommer vi fra Fænø Park til Messe C og tilbage igen?

Onsdag eftermiddag transporteres alle samlet fra Fænø Park  til Messe C (rundvisning), og herefter er der fælles taxa-transport videre til FOA Lillebælt, (briefing og middag) og tilbage til Fænø Park om aftenen.

På konkurrencedagene vil der være fælles bustransport fra Fænø Park til Messe C og tilbage igen.