• Print
  • Print
  • Sitemap

Økonomi

Hvem betaler for elevernes deltagelse ved DM?

Elevernes udgifter til overnatning og forplejning under DM samt udgifter til selve deltagelsen (såsom konkurrenceudstyr, beklædning o.a.) er dækket af PASS.

Udgifter til elevernes løn under DM og rejseudgifter forventes aftalt lokalt mellem skole og arbejdsgiver.

Hvem betaler for trænernes deltagelse ved DM?

Det er de enkelte fags faglige udvalg, der betaler for deres fags deltagelse ved DM i Skills. Således er det PASS, der finansierer DM i SOSU med bidrag fra sponsorer. DM i SOSU har derfor begrænsede midler og kan ikke finansiere trænernes udgifter i forbindelse med deltagelse i DM.

Adgangen til DM i Messe C er naturligvis gratis. Trænerne (eller deres skoler) forestår selv forplejning, overnatning og transport.

PASS vil gerne forestå booking af værelser til trænerne, såfremt de ønsker at bo på Middelfart Resort, hvor eleverne bor.

I forbindelse med briefingen onsdag aften, er trænerne inviteret til at deltage i den fælles middag hos FOA.

Hvem er sponsorer for DM i SOSU?

KL, Danske Regioner, FOA, Danske SOSU-skoler og Munksgaard er hovedsponsorer.

FOA Lillebælt sponsorerer middagen onsdag aften.

Derudover er der en række virksomheder som er medsponsorer, idet de leverer eller låner os udstyr til konkurrencerne.