• Print
 • Print
 • Sitemap

Regler for bedømmelse

Overordnede regler for bedømmelse

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af tre dommere
 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointslighed.
 • Deltagernes placering i konkurrencen offentliggøres ved konkurrencens afslutning

Bedømmelseskriterier

Hver opgave bedømmes i forhold til flg. kriterier

 • Planlægning og prioritering af opgaver
 • Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik
 • Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
 • Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning
 • Refleksion og evaluering

 Hvert kriterie består af et relevant antal delopgaver. Hver delopgave skal være beskrevet entydigt og må kun indeholde eet spørgsmål.

Pointssystem

Hver delopgave kan tildeles 0, 1 eller 2 points.

 • 0 tildeles ved den forkerte eller ikke gennemførte opgaveløsning
 • 1 tildeles ved den mangelfulde eller delvist gennemført opgaveløsning
 • 2 tildeles ved den korrekte eller tilfredsstillende opgaveløsning

 Opgaverne tildeles pointmulighed i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Hver opgave bedømmes af tre dommere, der under konkurrencen tildeler points.

Efter endt opgaveløsning afstemmer dommerne deres pointstildeling, så der opnås enighed om, hvilket point elevparret kan opnå for hver delopgave. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord.

Det deltagerpar, der opnår flest points har vundet konkurrencen

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er points for næste pointmæssigt tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer.

Vinderparret offentliggøres af SkillsDenmark på den store scene.

Placering af nr. 2 – 5 offentliggøres på SOSU-scenen.