• Print
 • Print
 • Sitemap

Regler for bedømmelse ved DM i SOSU

Overordnede regler for bedømmelse:

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af tre dommere
 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointlighed.
 • Ved konkurrencens afslutning offentliggøres deltagernes placering i konkurrencen

Bedømmelseskriterier:

Hver opgave bedømmes i forhold til flg. kriterier:

 • Planlægning og prioritering af opgaver
 • Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik
 • Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
 • Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning
 • Refleksion og evaluering

Hvert kriterie består af et relevant antal delopgaver. Hver delopgave skal være beskrevet entydigt og må kun indeholde eet spørgsmål.

Pointsystem

Hver delopgave kan tildeles 0, 1 eller 2 point.

 • 0 tildeles ved den forkerte eller ikke gennemførte opgaveløsning
 • 1 tildeles ved den mangelfulde eller delvist gennemført opgaveløsning
 • 2 tildeles ved den korrekte eller tilfredsstillende opgaveløsning

Opgaverne tildeles pointmulighed i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Hver opgave bedømmes af tre dommere, der under konkurrencen tildeler point.

Efter endt opgaveløsning afstemmer dommerne deres pointtildeling, så der opnås enighed om, hvilke point elevparret kan opnå for hver delopgave. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord.

Det deltagerpar, der opnår flest point har vundet konkurrencen.

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er point for næste pointmæssigt tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer.
Vinderparret offentliggøres af Skillsdenmark på den store scene.
Placering af nr. 2 – 5 offentliggøres på SOSU-scenen.