• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaven til de regionale konkurrencer

Opgaven til de regionale konkurrencer er den samme over hele landet.

Opgaven består af en "Case" og en "Konkurrenceopgave".

Case

Casen består af en præsentation af den institution, som opgaven skal løses i og en beskrivelse af sygdomsforløbet hos de borgere eller patienter, som eleverne vil møde. Casen fylder typisk 3 A-4 sider.

Casen udleveres på kick-off seminaret den 11. september 2014.

Casen kan downloades her

Konkurrenceopgave

Konkurrenceopgaven er en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleverne skal udføre.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden er der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til opgaven.

Dette materiale udleveres ikke til eleverne.

Se opgaven fra sidste års regionale mesterskaber her