• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der var i alt seks forskellige opgaver i 2015.

Fem case-opgaver og som noget nyt en multiple-choice opgave

Opgave 1

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 2

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 3

Case   Konkurrenceopgave   Rettenøgle

Opgave 4

Case   Skuespil-instruktion  

Opgave 5

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 6

Case  
 

Case

Casen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst, opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling), og en beskrivelse af en borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk tre A4-sider)

Casen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen.

Konkurrenceopgave

Hver konkurrenceopgave består af en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden bliver der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til hver opgave.

Multiple-choice opgaven

Multiple-choice opgaven tager udgangspunkt i indholdet i case-opgaverne.

Opgaven løses i elevernes ventelokale.

Eksempel på bedømmelsesskema

Bedømmelsesskema for opgave 1






Se opgaverne fra DM i SOSU 2014 her