• Print
  • Print
  • Sitemap

Økonomi

Hvem betaler for elevernes deltagelse ved DM?

Elevernes udgifter til overnatning og forplejning under DM samt udgifter til selve deltagelsen (såsom beklædning o.a.) er dækket af PASS.

Udgifter til elevernes løn under DM og rejseudgifter forventes aftalt lokalt mellem skole og arbejdsgiver.

Hvem betaler for vejledernes deltagelse ved DM?

Det er de enkelte fags faglige udvalg, der betaler for deres fags deltagelse ved DM i Skills. Således er det PASS, der finansierer DM i SOSU med bidrag fra sponsorer. DM i SOSU har derfor begrænsede midler og kan derfor ikke finansiere vejlederes udgifter i forbindelse med deltagelse i DM.

Adgangen til DM i Gigantium er naturligvis gratis, men forplejning, overnatning og transport står for vejledernes (eller deres skolers) egen regning.

I forbindelse med briefingen onsdag aften, er vejlederne inviteret til at deltage i den fælles middag hos FOA.

Hvem er sponsorer for DM i SOSU?

KL, Danske Regioner, FOA, Danske SOSU-Skoler og Munksgaard er hovedsponsorer.

FOA Aalborg sponsorerer middagen onsdag aften.