• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaven til de regionale konkurrencer

Opgaven til de regionale konkurrencer er den samme over hele landet.

Opgaven består af en "Case" og en "Konkurrenceopgave".

Case

Casen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling) og en beskrivelse af en borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk 3 A-4 sider)

Casen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen.

Casen udleveres på Kick-off seminaret den 12. september 2013.

Casen er nu offentlig: Case 2013

Konkurrenceopgave

Konkurrenceopgaven er en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Se konkurrenceopgaven.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden er der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til opgaven.

Dette materiale udleveres kun til planlæggere.Se opgaven fra de regionale konkurrencer i 2013 her