• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der er i alt fire forskellige opgaver.

Hver opgave består af en "Case" og en "Konkurrenceopgave".

Herunder finder du de fire opgaver fra DM i SOSU 2014:

Opgave 1

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 2

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 3

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Opgave 4

Case   Skuespil-instruktion   Konkurrenceopgave

Case

Casen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst, opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling), og en beskrivelse af en borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk tre A4-sider)

Casen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen.

Konkurrenceopgave

Hver konkurrenceopgave består af en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden bliver der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til hver opgave.