• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Alle opgaver, dvs. anamneser, som de blev udleveret til deltagerne.

Der er i alt fem forskellige opgaver.

Hver opgave består af en "Anamnese" og en "Konkurrenceopgave".

Anamnese

Anamnesen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst, opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling), og en beskrivelse af en borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk tre A4-sider)

Anamnesen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen.

Konkurrenceopgave

Hver konkurrenceopgave består af en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden bliver der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til hver opgave.

Opgave 1, komplet med bilag

Se det komplette opgavesæt for plejehjemsopgaven (opgave 1) herunder:

Anamnesen

Konkurrenceopgaven

Skuespilinstruktion

BedømmelsesskemaSe opgaverne fra DM i SOSU 2012 her