• Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaven til de regionale konkurrencer

Opgaven til de regionale konkurrencer er den samme over hele landet.

Opgaven består af en "Anamnese" og en "Konkurrenceopgave".

Anamnese

Anamnesen består af en baggrundsbeskrivelse for den sociale kontekst opgaven skal løses i (fx en hospitalsafdeling) og en beskrivelse af en  borger/patient (eller flere) og dennes diagnose. (Typisk 3 A-4 sider)

Anamnesen udleveres til eleverne ca. en måned før konkurrencen.

Anamnesen udleveres på Kick-off seminaret den 13. september 2012.

Anamnesen er nu offentlig: Anamnese 2012

Se også: Praktiske oplysninger og rammer

Konkurrenceopgave

Konkurrenceopgaven er en tidsramme og en oplistning af de konkrete opgaver, som social- og sundhedsassistenteleven skal udføre hos borgeren/patienten.

Konkurrenceopgaven udleveres på scenen på konkurrencedagen.

Se konkurrenceopgaven.

Supplerende bilag til opgaven

Desuden er der udarbejdet en skuespillervejledning, et bedømmelsesskema og en rekvisitliste til opgaven.

Dette materiale udleveres kun til planlæggere.Se opgaven fra de regionale konkurrencer i 2012 her