• Print
  • Print
  • Sitemap

Organisation

SkillsDenmark

SkillsDenmark er den organisation, der forestår den overordnede organisering af danmarksmesterskab i erhvervsuddannelser, DM i Skills.

Medlemmer er faglige udvalg for erhvervsuddannelser samt erhvervsskoler. Ca. 40 fag er tilmeldt DM i Skills.

PASS blev medlem af SkillsDenmark i 2009 og har tilmeldt social- og sundhedsassistentuddannelsen til DM.

Se mere på www.skillsdenmark.dk

PASS

PASS er fagligt udvalg for social- og sundhedsuddannelsen.

PASS har det overordnede ansvar for DM i SOSU. PASS sikrer finansiering og bestemmer rammer og opgaver for konkurrencerne.

PASS har sammen med SOSU-Lederforeningen nedsat en styregruppe til at forestå den overordnede planlægning af DM i SOSU.

Styregruppe for DM i SOSU

Styregruppen består af repræsentanter fra PASS og SOSU-Lederforeningen. Styregruppen sikrer koordinering med Skillsdk samt udvikling af opgaver, bedømmelseskriterier, dommerudvælgelse, fælles markedsføring etc.

Flere oplysninger her på sitet eller kontakt Karen Therkildsen, kgt@passinfo.dk

SOSU-Lederforeningen

SOSU-Lederforeningen er SOSU-skolernes fælles forening. Alle social- og sundhedsskoler har tilkendegivet, at de vil være aktive medspillere ved gennemførelse af DM i SOSU

SOSU-Lederforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, der forestår fælles planlægning af de regionale mesterskaber. Arbejdsgruppen forestår tillige en række opgaver med reference til styregruppen.

Skolerne inddrager praktiksteder og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet.

Flere oplysninger hos den enkelte skole eller hos SOSU-Lederforeningen.