• Print
 • Print
 • Sitemap

Konkurrenceregler

DM i SOSU 2013

 Deltagerprofil

 • Skal være social- og sundhedsassistentelev ved de regionale mesterskaber
 • Skal have deltaget i regional konkurrence
 • Må være færdiguddannet ved DM
 • Må højst fylde 25 år i 2013 

Konkurrencedeltagelse

 • Deltagerne samarbejder to og to om opgaverne
 • Deltagerne skal bære det udleverede konkurrencetøj og navneskilt på scenen
 • Deltagerne må bære eget relevant sygeplejeudstyr (kuglepen, ur og pulstæller)
 • I ventelokalet må deltagerne ikke have mobiltlf., pc eller lign.
 • Deltagerne kan besigtige scenen dagen før første konkurrencedag 

Opgaver

 • Opgaverne skal være godkendt af PASS
 • Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder og skal fortrinsvist være af praktisk karakter
 • Opgaveanamnese offentliggøres mindst 1 måned før konkurrencen
 • Konkurrenceopgaver udleveres på scenen ved konkurrencens start
 • Opgaverne løses med personer, der spiller patienter og borgere

 Bedømmelse

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af dommere
 • Hver dag oplyses deltagernes placering 1 - 5

 Dommere

 • Der er tre dommere ved alle konkurrencer samt en overdommer
 • Dommerne skal have praktikvejledererfaringer og enten være social- og sundhedsassistenter eller have en videregående uddannelse
 • Dommerne skal så vidt muligt have deltaget ved regionale mesterskaber
 • Dommerne skal kende de centralt fastlagte bedømmelseskriterier og afstemme forventninger til deres anvendelse forud for mesterskaberne
 • Ved pointlighed er overdommerens vurdering afgørende.

 Præmier

 • SkillsDenmark forestår fælles præmiepolitik ved afslutningsceremonien
 • PASS forestår medalje til 1.-, 2.- og 3.-pladsen samt gaver til alle.