• Print
  • Print
  • Sitemap

Organisation

SkillsDenmark
SkillsDenmark er den organisation der forestår den overordnede organisering af danmarksmesterskaber i erhvervsuddannelser.
Medlemmer er faglige udvalg for erhvervsuddannelser samt erhvervsskoler.
PASS blev medlem af SkillsDenmark i 2009 for at social- og sundhedsassistentuddannelsen kan deltage ved DM i Erhvervsuddannelser 2011.

Se mere på www.skillsdenmark.dk

Styregruppe for DM i SOSU
PASS forestår den helt overordnede tilrettelæggelse af DM i SOSU.
PASS har nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra PASS, Sosulederforeningen og "FOU-projektet til fremme af SOSU til World-skills".
Styregruppen sikrer udvikling af konkurrenceregler, opgaver, fælles markedsføring mv.
Styregruppen søger sponsorering af DM i SOSU.

Flere oplysninger her på sitet eller kontakt Karen Therkildsen, kgt@sosuinfo.dk

FOU-projektet til fremme af SOSU til World Skills
SOSU-C har fået støtte fra FOU-puljen til "Projektet til fremme af SOSU til WorldSkills". Projektet har været stærkt medvirkende til, at PASS har meldt sig ind i SkillsDenmark og dermed muliggjort DM i SOSU. Projektet har indhentet informationer fra mesterskaberne i de nordiske lande og har på den baggrund udviklet en drejebog for afvikling af DM i SOSU
Projektgruppen udarbejder i praksis mange af de regler og rammer, der skal være på plads til DM i SOSU.

Flere oplysninger her på sitet eller kontakt Annie Philipsen, Annie.Philipsen@sosuc.dk

Skoler
Social - og Sundhedsskoler, der ønsker at deltage i DM i SOSU er nu tilmeldt gennem PASS. Ialt 16 Social - og Sundhedsskoler deltager.
Skolerne skal selv tilrettelæge de lokale udtagelseskonkurrencer, men opgaven understøttes og koordineres af Styregruppen.Skolerne opfordres til at inddrage praktiksteder og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet.

Skolerne kan indgå samarbejde om udtagelseskonkurrencer med andre skoler, enten lokalt eller regionalt.

Flere oplysninger hos den enkelte skole, se adresser her.